Email: ro_contab@yahoo.com | Telefon: 0744.314.167

Servicii de fiscalitate
- Consultanta privind legislatia financiar contabila si fiscala aplicabila fiecarei societati in parte.
- Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale.
- Informari periodice, in functie de frecventa modificarilor legislative.
- Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora.
- Consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura - de rambursare etc.- Impozit pe profit- solutii, accize, taxe locale etc).
- Asistenta in timpul inspectiilor fiscale derulate de catre organele specializate ale Statului.
- Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente.
- Optimizarea impozitelor si taxelor de plata.
Servicii de contabilitate primara si de gestiune
- intocmirea registrului de casa zilnic
- intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari pentru TVA
- intocmirea NIR-urilor
- intocmirea bonurilor de consum
- intocmirea bonuri de transfer
- intocmirea deconturilor pentru deplasari
- evidenta analitica a clientilor si furnizorilor
- gestiunea stocurilor (intrari, iesiri, balanta lunara a stocurilor)
- gestiunea imobilizarilor necorporale si corporale (rapoarte pe imobilizari, fisa imobilizarii, fisa amortizare)
Servicii de contabilitate financiara
- Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;
- Intocmirea registrului jurnal, a registrului inventar si a balantei lunare de verificare;
- Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
- Intocmirea decontului de TVA;
- intocmirea registrului carte mare
- Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele;
- intocmirea situatiilor financiare anuale si depunerea acestora la organele abilitate
- certificarea situatiilor financiare anuale
Servicii de salarizare si personal
- Intocmirea contractelor de munca si a actelor aditionale (modificari, incetari, decizii)
- Intocmirea dosarelor de personal conform cerintelor legale
- Intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor
- intocmirea si depunerea on-line a Declaratiei 112 privind obligatiile salariale
- Relatia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)
- Intocmirea lunara a statelor de plata, calcularea salariilor
- Intocmirea adeverintelor pentru salariati
- Intocmirea si depunerea fiselor fiscale anuale
- Depunerea declaratiilor lunare si depunerea acestora la Administratia financiara
- Completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale si informarea lunara a clientului privind datoriile acestuia
- intocmirea (daca este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale si indemnizatii de la casele de sanatate
- orice informatii si rapoarte in legatura cu costurile salariale